Niekwestionowaną zaletą kampanii Pay-Per-Click jest to, iż reklamodawca płaci za kliknięcia użytkownika w link sponsorowany, a nie za publikowanie samej reklamy. Ta forma marketingu w wyszukiwarkach dociera do wielu odbiorców, przy czym, jednocześnie, daje możliwość zorientowania na konkretny target klientów- internautów.

Innym udogodnieniem jest opcja geotargetingu, który pozwala zadecydować, jak ma się kształtować koszt kampanii, biorąc pod uwagę lokalizację wyświetlanych reklam i prowokowane przez nie akacje, tj. kliknięcia w obrębie lokalnym, państwowym, czy działania konsumentów z zagranicy. Przy jasnym określeniu zakładanych celów i rozmiarów przedsięwzięcia, można dosyć precyzyjnie określić budżet kampanii i w razie potrzeby, gdy początkowe założenia, np. odnośnie wyboru słów kluczowych, zawodzą, dokonać od ręki zmian w strategii, m.in. poprzez zmiany natężenia wśród źródeł ruchu, przesunięć w obrębie budżetów pomiędzy źródłami etc.

Odpowiedzialny za kampanię marketingową w wyszukiwarkach opiekun, powinien dysponować analizami i raportami i nie lekceważyć braku efektywności wybranych narzędzi, gdyż tym samym, naraża klienta na straty. Do zadań osoby na tym stanowisku należy: czuwanie nad słowami kluczowymi (doprecyzowywanie ich, zamiana, wstrzymywanie), kontrola stawek kliknięć (zmniejszanie ich lub zwiększanie, w zależności od jakości ruchu generowanego z danych haseł), aktywna praca z hasłami reklamowymi i zmianami w ich obrębie, zarządzanie strukturą kampanii i czasem emisji (głownie w kampaniach ukierunkowanych na konwersję), dbanie o selekcję stron docelowych. W ten sposób, rzetelne firmy SEO zawsze traktują indywidualnie każdą kampanię, gwarantują bieżący monitoring i optymalizację wszystkich działań (w cyklach tygodniowych), podejmowanych ramach marketingu w wyszukiwarkach.