Chcąc zwiększyć skuteczność marketingu w wyszukiwarkach przy wykorzystaniu narzędzi Pay-Per-Click, warto zastosować kilka prostych zasad:

Klient to człowiek- pyta, waha się i poszukuje: Firma/marka może pomóc klientowi w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące go pytania, poprzez swoją kampanię w ramach marketingu w wyszukiwarkach. W tym celu, warto przygotować listę najważniejszych pytań i motywacji zakreślonego targetu.

Kampania PPC nastawiona jest na kliknięcia: Bez nich nie ma także konwersji na stronie docelowej, co pociąga za sobą koszty i zmniejsza siłę przekazu zawartego w reklamie. Stąd trzeba intensywnie zastanowić się, co naprawdę powinno znaleźć się w tworzonym do kampanii tekście reklamowym, by współpracował on ze słowami kluczami i był skuteczny.

Sukces tkwi w wiadomości skierowanej do klienta: Zaczynając przygodę z marketingiem w wyszukiwarkach, należy mieć na uwadze, iż Reklamy PPC zaliczają się do wyjątkowo restrykcyjnych: tytuł nie powinien przekraczać 25 znaków, a opis- 35, jednocześnie zapamiętane ma być 10 kwestii, o których chcemy w reklamie powiedzieć, a także 5 sposobów, w których kwestie te zostaną wyartykułowane.

Marketing w wyszukiwarkach

Marketing w wyszukiwarkach

Specjaliści twierdzą jednak, że sukces mogą zagwarantować już 3 różne sposoby przekazania tej samego treści. Dobrym punktem wyjścia będzie wynotowanie niedługich zdań odnoszących się do planowanego przekazu reklamowego lub paru wersji dla wszystkich grup reklamowych.

Reklama wyłuszcza korzyści płynące dla klienta: PPC powinno skupiać się nie tyle na superlatywach naszego produktu lub usługi, ile na korzyściach, jakie klient otrzyma, nabywając reklamowane dobro. Zaleca się więc dodatkową kontrolę tekstu reklamy i usunięcie z niej nadmiaru przymiotników, opisujących zalety przedmiotu reklamy.

Co dwie głowy, to nie jedna: Marketing w wyszukiwarkach jest dziedziną, która ciągle szuka innowacyjności i świeżego spojrzenia na swoje praktyki. Strategie Pay-Per-Click powinny być budowane w oparciu o różnorodne umiejętności i punkty widzenia, bo to właśnie zwiększa prawdopodobieństwo dopasowania do reklamy i potencjalnej aktywności internauty. Zaleca się konsultację wykonanej pracy z innymi członkami zespołu, pracownikami firmy lub agencja marketingową, gdyż mogą rzucić świeżym okiem na efekt naszej pracy i poczynić praktyczne wskazówki, odnoszące się do ograniczeń, jakie Google narzucają reklamie tekstowej.