Wiele firm, planujących kampanię okolicznościową lub tematyczną, rozpoczyna swoje doświadczenia z marketingiem w wyszukiwarkach od kampanii linków sponsorowanych, zwaną również kampanią Pay-Per-Click w Google AdWords. Odpłatne wyszukiwanie stanowi obecnie silne oręże w batalii o zaistnienie w sieci. Drogę do sukcesu w Internecie wyznacza trafność słów, za pomocą których wyszukiwana będzie informacja o przedsiębiorstwie i produkcie oraz odpowiedni tekst reklamowy. Jaka jest istota PPC, korzyści i zagrożenia płynące z wykorzystania tych praktyk w aktywnym handlu?

Istota PPC i jej rola w SEM

KampaniePay- Per- Click (PPC), obok Search Engine Optimization (SEO), składa się na Search Engine Marketing (SEM), czyli marketing w wyszukiwarkach, który definiować można jako zespół praktyk promocyjnych, nakierowanych na uzyskanie możliwie najwyższej pozycji serwisu w naturalnych i odpłatnych wynikach wyszukiwania, przy czym, rezultaty te są odpowiedzią na wybrane słowa/frazy kluczowe, wpisywane przez userów w wyszukiwarkę jako zapytanie. Marketing w wyszukiwarkach opisać więc można prostą formułą: PPC+ SEO =SEM. Przy czym, warto zauważyć, iż SEO, zwane w skrócie również pozycjonowaniem, ma charakter długofalowy, a rezultaty widać czasem dopiero po kilku tygodniach.

Tymczasem PPC, odznacza się szybkością działania i dużą modularnością, przez co stanowi doraźny środek marketingu w wyszukiwarkach, idealny dla kampanii promocyjnych i okolicznościowych, obliczonych na żywy oddźwięk. KampaniePay-Per-Click) opierają się na modelu stałej opłaty za kliknięcie w linki sponsorowane, przyczyniając się, tym samym, do zwiększenia ruchu na stronie klienta. Same linki sponsorowane przybierają postać zwięzłych haseł reklamowych, ulokowanych po lewej stronie naturalnych wyników wyszukiwania Google. Działania w ramach marketingu w wyszukiwarkach, w tym także PPC, rozpoczyna wybór słów/ fraz kluczowych, będących w ścisłym powiązaniu z marką, produktem czy usługą oferowaną przez klienta, a równocześnie stanowiących słowa/frazy wskazane w wyniku analizy ruchu witryny, dokonanej za pomocą narzędzia statystycznego Google Analytics. Często wzmacnia się efektywność kampanii, poprzez stosowanie odwołań, które generują większą ilość kliknięć, a także monitoruje na bieżąco statystyki wyszukiwania Google. Istotnym zagadnieniem w przypadku tej praktyki marketingowej jest przemyślane operowanie budżetem i dostosowanie formy linka sponsorowanego i strony docelowej do całościowej struktury kampanii Pay-Per-Click i indywidualnych potrzeb klienta.